ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2008010 מתאריך 31/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 21/ 11עיר הסרטים, שינוי הוראות בינוי וניוד זכויות בניה.22/02/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 22/ 67שינוי בקווי בניין, ללא שינוי בזכויות הבניה.30/10/2008
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 4/ 1שינוי קו בנין קדמי לפרגולה קיימת.05/08/2008
שורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 212/ 4הקלה בקו בנין קדמי.30/06/2008
לב השרון, כפר הסתוכניתצש/ מק/ 4/ 21/ 39שינוי קו בנין למבנים חקלאיים.
שהםתוכניתשה/ מק/ 20החלפת שטחים, איחוד וחלוקה של מגרשים .
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 8004/ 7גבעת הכורכר,החלפת יעודים בין מגרשי המגורים לשטח הבניה הציבורי.28/05/2008
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ מק/ 1551/ 1הסדרת דרך גישה מרח' ז'בוטינסקי אל מגרשים חקלאיים.
שורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 18שינוי גבול בין אזור חקלאי בנחלה לחצר מגורים בנחלה.09/09/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2200/ אגן הפקאן - איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.30/06/2008
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 3/ 41/ יבשינוי בזכויות בניה במגרש למגורים.30/06/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3491אישור מצב קיים.30/03/2009
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 1002/ 2/ 45זכויות בניה והוראות בניה לבריכת עיסוי.29/01/2009
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 4שינוי יעוד קרקע משטח לאזור מגורים לשטח לדרך ציבורית ולהפך.30/06/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2000/ א/ 30תוספת 2 יח"ד,תוספת שטח עיקרי, שינוי קו בנין צדדי.15/07/2008
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 11חילופי שטחים והקטנת קו בנין.16/06/2008
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ מק/ 3488אישור מצב קיים וקביעת קווי בנין.30/10/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3482קביעת קוי בנין לבניה עתידית.
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9135הסדרת קו בנין למצללת בטון קיימת.05/08/2008
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ מק/ 1518/ 6איחוד וחלוקת מגרשים, שינוי חלוקת שטחי בניה,שינוי הוראות בינוי ועיצוב.09/11/2008
דרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ מק/ 130/ 24שינוי קווי בנין.01/11/2009
דרום השרון, עדניםתוכניתשד/ מק/ 91/ 6איחוד וחלוקה של מגרשים. שינוי קווי בנין.30/10/2008
דרום השרוןתוכניתשד/ מק/ 101/ 15/ 6העברת זכויות ממגרש מגורים למגרש מסחרי.09/09/2008
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 30/ אשינוי מיקום אזור מגורים בחלקה א' ללא שינוי סך כל זכויות הבניה בנחלה.