ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008011 מתאריך 02/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 750/ 9עיצוב ארכיטקטוני של כיכר שבצומת שד' דגניה ושד' פארק הסרג'נטיםוהפיכתה למער
נתניהתוכניתנת/ 750/ 29שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.30/05/2010
שהםתוכניתשה/ 37מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב עמק איילון.09/12/2008
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312/ 1הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות בגני טל/חפץ חיים.22/05/2008
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 504גן ילדים