ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008006 מתאריך 17/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260תחנת תדלוק בגבעת ברנר.15/07/2008
חבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתחמ/ 416/ 28הרחבת כפר דניאל.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 227שינוי ממסחרי למגורים ודרכים ומשטח למבנה ציבור למגורים ודרכים.17/09/2008
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 204שינוי מחקלאי לתעשיה, מסחר, ש.צ.פ ודרכים.
שורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 8הפרדת מגרש מגורים א מחלקה א של נחלה.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 513/ 9מגרש למגורים במזרח גדרה.22/08/2011
רחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ א/ 1רחוב שוהם רחובות08/07/2010
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 61אבי לוי שבזי.05/03/2009
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 36שנהב חן סימילנסקי07/01/2010
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1551/ 2הסדרת דרך גישה למגרש 14.24/09/2009
אלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 6נחלת יצחק - מסחר, משרדים ומגורים.03/06/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 20תוספת יחידות דיור12/05/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 74תןספת שטח עיקרי,שינוי קוי בנין ותוספת יח"ד
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
שורקותתוכניתבר/ 256/ 7/ 1הרחבת כביש קיים לצורך חניות.
נושאמחוז מרכזנושא כללי