ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008009 מתאריך 14/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
רחובותתוכניתרח/ 106/ 7מכון ויצמן
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712גן אירועים
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 34קביעת יעודי קרקע לאזור מעורב26/11/2009
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 212שינוי בקוי בנין,תכסית והוראות,תוספת לשטח עיקרי ולשטחי שרות,שינוי מש.צ.פ לדרך
נתניהתוכניתנת/ 800/ 30/ 1תוספת שטח עיקרי לדירה מזרחית בקומה ו'.24/03/2010
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 28/ אגן אירועים בנען
טייבהתוכניתטב/ 3351שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ג' משולב עם חזית מסחרית, קביעת חניה ציבורית,הורא31/07/2008
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5157/ 1"גני סביון"01/12/2011
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 227שינוי ממסחרי למגורים ודרכים ומשטח למבנה ציבור למגורים ודרכים.17/09/2008
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3098/ 17תוספת שטח עיקרי ושטח שרות ל-2 יח"ד בקומת הגג.19/03/2009
טירהתוכניתטר/ 5101שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת
הוד השרוןתוכניתהר/ 58/ 3/ טבית קפה/מסעדה04/09/2008
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5158גני תקווה מזרח01/11/2012
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 16/ 4תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 422/11/2011
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים14/09/2009