ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2008014 מתאריך 30/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ מק/ 598/ 45/ 2/ 2תוספת יח"ד ללא הגדלת זכויות הבניה, קביעת קווי בנין.02/10/2008
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ מק/ 598/ 79/ 1שינוי קו בנין צדדי צפוני במגרש.30/10/2008
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 3יד בנימין - שינוי קווי בנין.08/07/2008
נתניהתוכניתנת/ מק/ 650/ 42תוספת זכויות, תוספת יחידת דיור.26/08/2008
נתניהתוכניתנת/ מק/ 553/ 39שינוי קווי בנין בקומת קרקע.22/01/2009
רמלהתוכניתלה/ מק/ 160/ א/ 33שינוי קו בנין צדדי דרומי .05/08/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1238/ 17ניצול זכויות הבניה במגרש לא רגולרי תוך שינוי בקו הבנין.
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1204/ 129הקמת בנין מגורים תוך שימור מבנה בחזית הבנין.
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 24/ 1איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה.26/02/2009
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 10/ 1איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.09/09/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 550/ א/ 29שינוי קו בנין צדדי .05/08/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2005/ ה/ 8תוספת קומות לתעשיה עתירת ידע.24/07/2008
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 1/ 11שינוי בהוראות בינוי לעניין קווי בנין, מרתפי חניה ומספר קומות.26/08/2008
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 115/ 2שינוי בינוי, הקטנת שטחי מסחר לטובת מגורים ויצירת ככר עירונית במתחם הקניותר.
דרום השרוןתוכניתשד/ מק/ 101/ 15/ 7איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם .11/09/2008
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 10/ ה/ 1קביעת קו בנין 0.
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 37/ השינוי מיקום ופרופורציות מגרש המיועד למבני ציבור ולמוסד ספורט.01/07/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 110/ 22הקמת בנין מגורים בן 5 קומות על עמודים ובסה"כ 9 יחידות דיור.02/10/2008
עמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 16שינוי של הוראות תכנית בדבר בינוי, שינוי בקו בנין.05/08/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 1/ יג/ 1תיקון הנחיות בינוי באזורי תעשיה על פי התכנית הראשית.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 2/ 3/ 22תכנית לשינוי קו בניה בתחנת תדלוק קיימת.05/08/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 51/ 2חלוקה חדשה של מגרשים בן שטח לבינייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.05/08/2008
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ מק/ 3486אישור מצב קיים. קביעת קווי בנין.05/08/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3445הסדרת קווי בנין למבנה קיים בהתאם למצב קיים.11/12/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 9/ אשינוי הוראות ובינוי אדריכלי.09/11/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 8/ א/ 16העברת זכויות בניה בין מגרשים.05/08/2008
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ מק/ 575/ 1/ 1הקטנת קו בנין אחורי, קביעת קווי בנין בין מבנים במגרש.
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ מק/ 1511/ 1קן בנין "אפס" למחסן.07/09/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 135/ 4הסדרת גבולות מכון הטיהור ובריכות לחמצון, ע"י איחוד וחלוקה.05/08/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 1/ ז/ 2קירוי מרפסות פתוחות במרקיזות.26/08/2008
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2105/ 6מתן אפשרות לכניסה חיצונית למרתף הקיים ביחידה הצפונית.12/02/2009
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3493שינוי במיקום יעודים של שטח ציבורי פתוח ומגורים.07/10/2008