ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2008007 מתאריך 31/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 116.
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 6הפשרת קרקע חקלאית לבנית מאגר קולחים לקלוט מי שפכיםשל מועצה מקומית טירה וקיבוץ
טייבהתוכניתטב/ 2278/ 1.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3004תוכנית יד/ 3004
לודתוכניתלד/ 743תחנת תדלוק - גני אביב.
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 6/ בשינוי תקנון
גזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 3/ א.
גזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 1/ בשינוי תקנון
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 3/ בשינוי תקנון
גזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ דשינוי תקנון
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 3/ בשינוי תקנון
גזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 6/ א.
גזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 8/ בשינוי תקנון
גזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 6/ אשינוי תקנון
גזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 1/ בשינוי תקנון
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 6.
גזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ דשינוי תקנון
גזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 1/ דשינוי תקנון
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3043מרכז מחשבים בגבעת שמואל.
עמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 88/ 2.
עמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 160/ 2כביש גישה חדש לשכונת ההרחבה.23/02/2011
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 178בית אריזה לתוצרת חקלאית
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3039.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 4/ 1.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 31שינוי מקרקע חקלאית לאיגום מים להשקייה ולמתקנים הנדסיים.
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5/ 1תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 40/ 13התחדשות עירונית במתחם החיל האלמוני
לב השרון, שרונים, צורן קדימהתוכניתמח/ 187גן לאומי יער קדימה.
גזרתוכניתגז/ 34/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים וש.צ.פ.11/11/2008
תוכניתשד/ 222שמורת טבע אוג' קוצני.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3062/ 3שינוי יעודי הקרקע מ- תעשייתי ל- תעסוקה, ככר פתוחה לציבור במסגרת הש.פ.פ.ג.שמואל23/02/2011
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 30הסדרת נגישות ושפורים בתנועה.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 54בריכת שחיה, הגדלת שטחי הבניה המותרים לשטח עקרי ושטח שרות, קביעת הראות בניה.
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 26לאפשר מימוש זכויות בניה במגרש:ביטול מבנה להריסה,ביטול הפקעת חלק ממגרש משצפ למג
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 32/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
לב השרון, עין ורדתוכניתצש/ 8/ 21/ 33/ אשינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
דרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 6תחנת תדלוק ושירותי דרך שטח אחסנת מיכלים ואביזרי תדלוק לשמוש בתחנה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 46שינוי מחקלאי למגורים א' ופתיחת דרכים חלוקת מגרשים בהסכמה
טירהתוכניתטר/ 2693קביעת קו בניין לבנינים קיימים לפי הקיים, קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש אחד.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ זשינוי ממגורים ומש.צ.פ. לש.ב.צ. ומש.ב.צ למגורים,קביעת זכויות והוראות בניה.
תוכניתק/ 974הקמת 2 מבנים נפרדים על חלקה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 290/ 9בית מגורים נוסף לשני הבנינים הקיימים,לשנות את השטח הצ.פ. המיועד למועצה המקומית
תוכניתתממ/ 3/ 62תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז - שינוי מס' 62 - גן ארועים נען