ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008012 מתאריך 04/05/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 116ראש העין -חיבור מחלף אבן העזר לשכונות ותיקות.
נס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
גזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
עמק חפר, כפר ויתקיןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 143תב/ 191/ 4 לולי רביה
עמק חפר, אמץבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 145בינוי לולי רביה באדמת המושב.תב/ 191/ 3
קסם, ראש העין, כפר קאסםתוכניתמח/ 116/ אדרך חיבור מחלף אבן העזר לראש העין (אזור תעשיה כפר קאס)04/09/2008