ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008009 מתאריך 26/05/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לודתוכניתלד/ 6155שינוי משטח מסחרי וחניה ציבורית לאזור מסחרי משולב ושביל,תוספת שטחים עיקריים ושר26/06/2008
רמלהתוכניתלה/ מ/ 15/ 1/ א/ 1הגדלת אחוזי בניה, הקלה בקו בנין.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 558תוספת שטחים עיקריים, למטרת סגירת מרפסות קיימות.19/03/2009
חוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148/ אבינוי קבוץ געש
רעננהתוכניתרע/ 1/ 562תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע ובקומה א' בבית קיים.05/03/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 76שיקום שיכוני המזרח.17/12/2008
נתניהתוכניתנת/ 750/ 7/ 3שינוי ממגורים ג ו- ב, ש.ב.צ, ש.צ.פ, ודרכים, למגורים ד-1, ש.ב.צ, ש.פ.פ ודרכים.
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 16מושב משגב דב,שכונת הרחבה של 60 יח"ד.
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 23תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי28/04/2010
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 48הרחבת דרך ציבורית ע"י הפקעה מאזור מגורים א בתחום חלקה א.16/12/2010
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6187/ אקביעת קוי בניין לחזית לרח' הרצל לבנייה הקיימת בלבד ולבניה חדשה.
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ אהגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3475ביטול חלק מרחבת דרך לאזור מגורים.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 14תוספת זכויות בניה רח' קול התור 605/02/2009
נתניהתוכניתנת/ 750/ 7/ 3/ 6שינוי ממגורים ג',ב',ש.ב.צ,ש.צ.פ. ודרכים ל- מגורים ד' ש.ב.צ,ש.צ.פ. ודרכים - נבו24/03/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 27שינוי מיקום ומפלס מתקנים טכניים תת קרקעיים המיועדים לרכבת הקלה19/03/2009
נושאמחוז מרכזנושא כללי