ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008010 מתאריך 02/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 23תחנת תדלוק ושירותי דרך ואזור מבני משק.26/11/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 8/ 4/ 3איחוד וחלוקה ללא הסכמה,קביעת קוי בנין, שינוי הוראות נספח בינוי.31/07/2008
שורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 10/ ב/ 1הסדרת שטח הבניה למגורים בנחלה במושב.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 29הגדלת זכויות בניה עבור מגורים,הוספת שטח ליח"ד צמודת קרקע בקומה א.
רעננהתוכניתרע/ 2005/ יחקומת מרתף למגורים שינוי משטח שרות לשטח עיקרי.
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 11דרך גישה לקבוצת שילר25/11/2010
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4100/ 3/ 1תוספת שטחי שרות ועיקרי.
רחובותתוכניתרח/ 9/ ירח' החרצית 1 רחובות.11/02/2010
יבנהתוכניתיב/ 159/ 6שינוי בקווי בנין,הגדלת שטחי הדירות בבית משותף ותוספת מחסנים בקומת קרקע.26/11/2009
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 26/ חהגדלת שטח הגג לדירות תלת מפלסיות באמצעות הפיכת חלל הגג לקומה והוספת קומה
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לטשימוש בחלל גג עמק חורון 6 כפר-סבא.03/09/2009
רחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 26הנוטר 10 - "כלילת היופי II"24/09/2009
רחובותתוכניתרח/ 1050/ 29רחובות, כביש המשך לרח' בן ציון פוגל.28/04/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 11/ א/ 19שינוי בגודל מגרש מינימלי.03/09/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 87שינוי לתכנית R-622/10/2009
רעננהתוכניתרע/ 1/ 568תוספת שטח עיקרי בקומת עליות גג ע"י סגירת חללים קיימים.24/12/2009
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 896/ 1המכללה למינהל.
מצפה אפק, באר יעקבבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 919/ גמרכז רפואי אסף הרופא שלב א