ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008018 מתאריך 22/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3036/ 1.
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ יבקביעת אזור מגורים ג'24/09/2009
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבאתוכניתמח/ 162ליעד שטח בתכנית להקמת גשרים גשרונים, מחלף סוקולב ונגישות לחצרים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 93בית-ארקא תוספת זכויות בניה, תוספת בניין.05/03/2009
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2051קביעת: ש.ב.צ.באזור מבני הצבור הקיימים,ככר ודרך גישה למרכז עסקים,ש.צ.פ.26/11/2009
נס ציונהתוכניתנס/ 209תחנת תדלוק ושרותי דרך רח' עמק השושנים פינת דרך רבין.21/07/2011
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתערר/ רצ/ מק/ 1/ 9/ 51דיון עפ"י רשות לערור על החלטת ועדת ערר