ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008013 מתאריך 30/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יבנהתוכניתיב/ 220/ גגן ראובן24/03/2010
טירהתוכניתטר/ 2063/ בתוכנית טר/ 2063/ ב19/01/2009
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ גקדימה - תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה, ללא הסכמת הבעלים.11/09/2012
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(3)ביוב
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2050הרחבת בית דגן17/04/2012
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 32שינוי יעוד שטח מגורים ומשקי עזר לשטח מגורים בנחלות.04/12/2008
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 188תכנית מתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 188.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 68ביטול הרחבת דרך תוך הסדרת הצומת, שינוי קו בנין לרחוב.12/10/2008
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 64/ 2שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד ולהרחבת דרך.09/12/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 48הקמת שכונת מגורים מותאמת לבינוי הקיים בשכונה.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 277מתקן התפלה מי ים - אשדוד.05/08/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי