ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008014 מתאריך 14/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 52/ 1ביעת אזורי מגורים א' ב' ו-ג', סה"כ 1,474 יחידות דיור.
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 7/ אאזור תעסוקה בית יהושע25/11/2010
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 3/ בשינוי ממגורים ב,ג מיוחד,בניני ציבור,מסחרי,ש.צ.פ. ודרכים ל-ג מיוחד,ב.צ,שצפ,מסחר29/08/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 269שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 333השלמת שכונת מגורים א',הקצאת שטח למבני ציבור,הקמת פארק בלב השכונה.
רעננהתוכניתרע/ 2018רשימת שימור אתרים
נושאמחוז מרכזנושא כללי