ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008025 מתאריך 07/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 81.13/10/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 19/ 4אגד בתי עלמין הירקון13/10/2009
רחובותתוכניתרח/ 84/ 14/ אשינוי קרקע חקלאית ל: ש.ב.צ. ש.צ.פ. אזור מגורים ג',אזור מסחרי, דרכים.26/11/2009
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 32/ אשינוי למתחם שבין שוק בילו ומתחם הקניון המיעדת את האזור למסחר ומגורים.22/07/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 267/ אשכונת מגורים חדשה באבן יהודה 260 יח"ד.24/09/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 2008/ 2שינוי כללי בבינוי,תוך הקטנת סה"כ אזורי מגורים ודרכים והגדלת:שטחים לב.צ. וש.צ.פ26/09/2011
כפר סבאתוכניתכס/ 249/ 1/ בשינוי ממסחר למגורים ג', קביעת זכויות בניה, קביעת בינוי וקווי בנין.03/09/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 34שינוי לבינוי ע"י תוספת זכויות בניה,הגדלת:שטחים עיקריים שטחי שירות יח"ד קומות.03/06/2009
נתניהתוכניתנת/ 548/ 38הקמת בית משותף, שינוי ממגורים למגורים ד, תוספת שטח עיקרי למרפסות מקורות.
פתח תקוהתוכניתפת/ 179/ 37שינוי יעוד מבית אבות, ש.צ.פ וש.ב.צ למגורים, ש.פ.פ, ש.צ.פ, ש.ב.צ ודרך.
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 9קהילת אלי סיני - פלמחים.04/10/2011
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7/ 2שינוי מש.ב.צ למגורים א - יד בנימין.11/11/2008
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.