ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008013 מתאריך 21/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 60/ אקביעת הוראות להקמת שכונה ירוקה אשר תיתן דגש על היבטי איכות הסביבה20/08/2006
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 899שמוש חורג אתר למחזור כלי רכב.
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 16מושב משגב דב,שכונת הרחבה של 60 יח"ד.
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 5/ 1חלוקת חלקה 73 וקביעת זכויות בניה.
דרום השרוןתוכניתשד/ 224קידוח מים נווה ירק 2.15/02/2012
מודיעין-מכבים-רעותבקשה ועדה מקומיתמד/ ש/ 7שמוש חורג רידמיקס (ישראל) איתן בטון
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 31/ 1רחוב הרשנזון 53, רחובות.07/01/2010
שורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 554גבעת ברנר-הרחבה- תחנת שאיבה לביוב
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 13חלוקת בית ל-2 יח"ד והגדלת שטחי הבניה.03/11/2011
יבנהתוכניתיב/ 213/ 2/ 1תוספת בניה בבית משותף והקצאת דרך מעבר ציבורי להולכי רגל.24/03/2010
יבנהתוכניתיב/ 138/ 7המרת שטחים13/10/2009
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 37/ גשינוי יעוד ממסחר לאזור מגורים ב'.03/09/2009
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 12/ 2/ ארח' יעבץ 10 (פינת רח' העבודה).22/10/2009
דרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 19כפר מע"ש-שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ.10/04/2011
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 36שינוי יעוד התכנית ממגורים ב' למגורים ג'.קביעת זכויות והוראות הבניה.06/04/2009
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 31שנהב חן בבוסתנאי.21/01/2010
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 72/ 2/ 1שכונת מגורים מרכז גן יבנה.07/03/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי