ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008014 מתאריך 04/08/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 60/ 4/ 1שינוי יעוד משטח בניה ציבורי לדרך ולשטח ציבורי פתוח.28/04/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 547/ 4/ ה"תוספת קומות במתחם בני ברית" .
טירהתוכניתטר/ 5101שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת
דרום השרוןתוכניתשד/ 594/ 43תוספת זכויות בניה.29/06/2009
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 18תחנת תדלוק ושרותי דרך ניר אליהו.24/12/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 9שינוי יעוד מאזורי פתוח ל:מגורים, ש.צ.פ, ש.ב.צ. דרכים וחניות
ראש העיןתוכניתרנ/ 41הגדלת מס' יח"ד ואחוזי הבניה, הקטנת קוי בנין, קביעת חזית מסחרית
גזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 31גני הדר חלקה 131
רחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 26שמוש במבנה קיים גם למשרד לבעל מקצוע חופשי.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3405/ 1תכנית לאישור מצב קיים ותוספת בניה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 15/ 5תוספת זכויות בניה למבנה מגורים בחדר על הגג.24/03/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 44רח' השושנים 3 ,1 - הוד השרון08/07/2010
דרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 13תוספת זכויות בניה + שינוי קווי בנין ? חלקה 96 במושב גת-רימון08/11/2010