ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008018 מתאריך 03/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קסםתוכניתק/ 3000/ 2תוכנית ק/ 3000/ 2
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 84/ 1שימור אתרים הסטוריים.
רחובותתוכניתרח/ 2000/ טושמור מבנים ואתרים.
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
טייבהתוכניתטב/ 3400תכנית מתאר טייבה אשכול ישובים מס' 5, גיבוש תכנית המתאר.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 315הרחבת אזור תעשיה קיים,והקמת מתחם לתעשיה ומסחר,השלמת שכונת מגורים א קיימת.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3470גן אירועים אלפרדווס.
דרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1115/ 9קביעת זכויות בניה לאזורים: מבני משק, תעשיה וספורט.
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 54שמוש חורג מפעל לאבנים משתלבות ובלוקים.
לודתוכניתלד/ 179הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת לדרך הקיימת16/07/2012
נושאמחוז מרכזנושא כללי