ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008015 מתאריך 15/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורת07/07/1994
רחובותתוכניתרח/ 401/ 3/ 2/ אשינוי יעוד קרקע משטח מסחרי מיוחד, דרך ושצ"פ לאזור מגורים16/05/2012
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ חהגדלת אחוזי בניה לשטחים עיקריים מ- 80% ל 82% להוספת קומת גלריה.03/09/2009
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 899שמוש חורג אתר למחזור כלי רכב.
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1551/ 2הסדרת דרך גישה למגרש 14.24/09/2009
מודיעין-מכבים-רעותבקשה ועדה מקומיתמד/ ש/ 7שמוש חורג רידמיקס (ישראל) איתן בטון
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 336שינוי בינוי , הגדלת שטחי השירות ושינוי לקו בניין באחת משתי יחידות הדיור21/10/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 11/ 2שינוי מש.ב.צ לאזור מגורים ג 1 (מיוחד).
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 320תעשיה בני דרום (פרדס)
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 420הגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות בתת מגרש.08/02/2010
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 12רח' גינת אגוז, רח' שושנת העמקים 1, רח' אפיקי מים 1, מודיעין.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 229תוספת זכויות בניה בבית אהובה עטר בתל מונד.14/06/2012
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 436מבנה מגורים ומסחר "נווה בינימין", אבן יהודה.21/07/2011
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 270קרקע חקלאית בקלנסווה
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 223הסדרת נגישות.
נתניהתוכניתנת/ 650/ 43תוספת זכויות במגורים קיים - עין התכלת.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 326הגדלת מס' יח"ד במגרש 2396 מ - יח' דיור אחת לשתי יח"ד07/10/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי