ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008016 מתאריך 06/10/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 740שמוש חורג שוק נודד.
דרום השרון, נחשונים, עינתתוכניתשד/ 228ביטול יעוד קטעי דרך מס' 6 באזור מחלף נחשונים וראש העין (6/471)
טייבהתוכניתטב/ 3395שינוי יעוד שטח חקלאי למסחר, לש.צ.פ, לדרך, שינוי יעוד מגורים ג' למגורים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 113לשנות יעוד מתעשיה ל- מסחר ותעסוקה.
עמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 44פיצול מגרש מגורים לבעלי מקצוע לשני מגרשים.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 429שינוי לש.פ.פ. הכולל הוראות לבריכת שחיה פרטית.
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
רחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 25מוסד "נווה אדיר"
טירהתוכניתטר/ 2711/ 1/ אשמוש קרקע חקלאי מיוחד בו תותר הקמת יח"ד לפי המצב הקיים.
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 86רמבם 9 - שינוי מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.03/09/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 110/ 22/ 1מבנה מגורים ברח' סיבהי, הגדוד העברי, ראשל"צ08/11/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 16מבנן מס' 6 במתחם א' במע"ר.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 109חאמד.
טירהתוכניתטר/ 2766תוכנית למסגד בטירה
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 95/ בתקון לתכנית מש/ 7/ 1/ 0, מש/ 7/ 1/ 301.
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 745מכון ויצמן למדע
תוכניתתמא/ 37/ ה/ 3תמ"א חלקית ברמה מפורטת- תוספת שימושים מותרים ברצועת צינור הגז, פלמחים29/01/2009