ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2008042 מתאריך 30/10/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2002/ ג/ 1שינוי בקוי בנין.07/05/2009
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 453הרחבת רח' ויצמן.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3503שינוי בקוי בנין והגדלת תכסית הבניה.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3505שינוי בקוי הבנין והגדלת תכסית הבניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 70שינוי הוראות בינוי והקטנת קו בנין אחורי במגרש 1/7.26/02/2009
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ מק/ 6156/ ב"מתחם הגבעה" - יהוד.23/04/2009
רמלהתוכניתלה/ מק/ 211/ דהסדרת תשתית תכנונית להקמת מרכז מסחרי.24/12/2008
גבעת שמואלתוכניתממ/ מק/ 3074/ 5חילופי שטחים בין שטח ציבורי פתוח ושטח לבינייני ציבור בגבעת שמואל.26/02/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 9/ 59הריסת מבנים קיימים ובניית מגורים בן 6 יח"ד ב 6 קומות על עמודים.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 20/ 3הרחבת שטח בית עלמין ע"ח חשניה עודפת.
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 367/ 6/ לוביטול החלוקה הקודמת, קביעת גודל מגרש מינימלי.
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 8/ 2/ ג/ 4תוספת 3 יחידות דיור.
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 14/ לותוספת לבית פרטי שלונסקי 2.22/01/2009
נתניהתוכניתנת/ מק/ 800/ 96בניה חדשה - איחוד חלקות ללא הסכמה .17/09/2009
נתניהתוכניתנת/ מק/ 401/ 20/ א/ 13בניה חדשה - איחוד חלקות היזם: גמול נדל"ן בע"מ - עיר ימים.01/11/2009
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 38שינוי קווי בנין, שכונת עמליה.
לב השרון, עזריאלתוכניתצש/ מק/ 7/ 21/ 20איחוד וחלוקה מחדש במושב עזריאל.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3504אישור קווי בניה קיימים למבנה מגורים.30/03/2009
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 105/ א/ 17חלוקת מגרשים, שינוי הוראות בדבר גודל מגרש.17/05/2010
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ מק/ 5096/ 1חלוקה ללא הסכמת הבעלים.23/12/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 168/ 4/ 25תחנת תדלק ברח' סחרוב פינת החומה.30/09/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 8/ 59תוספת 5 יחידות דיור, תוספת 4 קומות, שינוי בקוי הבנין.31/08/2009
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ מק/ 4055/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 3/ 25/ טבילו 13 כפר סבא11/06/2009
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 20/ דשינויים פנימיים בקניון ערים.30/03/2009
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 35שינוי קווי בנין בנחלה - נוה ירק.20/01/2009