ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008018 מתאריך 17/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 9/ 1מושב בורגתא,חלוקת חלקה משטח ביעוד 'מגורים בישוב כפרי' למגרש ביעוד 'מגורים'.28/04/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 261מגורים בקלנסואה.21/07/2011
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5130/ 2התווית דרך חדשה.
טירהתוכניתטר/ 2630/ 2שינוי משביל ש.צ.פ דרך קיימת ודרך משולבת והמרתם למגורים ג'.
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 3/ 2הדר עם - עדכון זכויות בהרחבה שלב ב'.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1205/ 66שינוי יעוד ממסחר לצרכי צבור ברח' בר כוכבא.03/06/2009
טייבהתוכניתטב/ 3402טייבה שכונה דרומית.
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 96רח' פינס 27 רחובות21/01/2010
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 562/ 32שינוי זכויות בניה בבית בן דוד בגני יהודה.16/09/2010
עמק לוד, זיתןתוכניתעל/ 392/ 26כחלון הרצל - מושב זיתן19/11/2012
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 45התווית דרך משולבת בשדה ורבורג
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 303/ אמתחם מגורים בצפון מזרח קדימה21/10/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 346תוספת יח"ד מנסור05/08/2010
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 29/ 1רחוב אייזנברג 2007/01/2010
עמק חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 147תחנת תדלוק ומסחר - בנ/2/7/81
עמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 148בינוי תב/6/5/69 בריכת שחיה, מעברות.
נושאמחוז מרכזנושא כללי