ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008020 מתאריך 08/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 38.
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
פתח תקוהתוכניתפת/ 1238/ 16פינוי בינוי יוספסברג.21/07/2011
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 109/ 3"אירוס" הרחבה צפונית.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1238/ 18המגרש משמש כגינה ציבורית המטרה לשנות היעוד שיתאים לשימוש.21/07/2011
לודתוכניתלד/ 220/ 1שינוי יעוד משטח למגורים לשטח מגורים א,מגורים ומסחר,מבני ציבור,מסחר,דרכים,ש.צ.פ
רחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 26שמוש במבנה קיים גם למשרד לבעל מקצוע חופשי.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, גלילית מחוז תל אביב, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 23/ א/ 4תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין גוש דן12/08/2010