ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008020 מתאריך 15/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רעננהתוכניתרע/ 1/ 330/ טהגדלת זכויות בניה של שטח עיקרי ושטחי שירות, שנוי קוי בנין,הגדלת תכסית קרקע.
עמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 1/ 1מרכז קניות ונופש - אם הדרך.
טירהתוכניתטר/ 2186/ 1אשור מצב קיים,קביעת קוי בנין למבנים קיימים ללא שינוי בסך כל אחוזי הבניה.
נתניהתוכניתנת/ 537/ 38תוספת שטחי בנייה עיקריים, הגדלת מס' יח"ד, תוספת קומה, תוספת זכויות לבית מגורים
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 10התרת מבני עזר למגורים.
טייבהתוכניתטב/ 3365שכונת אלפרד אלשרקי + אבו אלהוא (גובל מגרש כדור רגל מצד דרום).
נתניהתוכניתנת/ 750/ 16/ גמגורים נתניה מזרח.26/01/2011
פתח תקוהתוכניתפת/ 1234/ 27בית משותף, שינוי יעוד מחניה וש.ב.צ למגורים ג ודרך, בניית בנין בן 6 קומות.
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 54רח' משה סנה 31,29 .
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3159/ 1רחוב ויצמן 1, גבעת שמואל.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 265בית מגורים בקלנסווה16/09/2010
רחובותתוכניתרח/ 1999/ ב/ 1אחוזת הנשיא - רח' הכרמל
רעננהתוכניתרע/ 2001/ כהתוספת לשטחים עיקריים05/08/2010
טירהתוכניתטר/ 2756הקטנת דרך מאושרת והמרת השטח למגורים ג.
נתניהתוכניתנת/ 650/ 33/ אמגורים צמודי קרקע בשכונת עין התכלת25/11/2010
רעננהתוכניתרע/ 1/ 551תוספת שטחים + שינוי קו בניין צדדי למבנה עזר.
רעננהתוכניתרע/ 2002/ לארעננה - רח' דפנה
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 104הכשרת מצב קיים מבחינת קווי בנין ליח' השניה והגדלת אחוזי הבניה לשטחי השירות.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 47איחוד וחלוקה בהסכמה - רח' בלינסון - צפון נתניה.26/09/2011
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4168תוספת שטח בניה על פי הקיים.24/03/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 275איזור חקלאי בקלנסוואה
פתח תקוהתוכניתפת/ 1204/ 129רח' פינסקר 11