ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009001 מתאריך 05/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורת07/07/1994
טייבהתוכניתטב/ 3308מרכז מסחרי משולב מגורים.23/02/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 52התווית דרך המחברת בין רחוב ירושלים ורחוב הצבר.
לודתוכניתלד/ 413/ 1הרחבת בית עלמין
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 16/ 3מתחם "תרזלית" - ראשל"צ
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 101בועה מסחרית אבת'אן
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 744בקשה לשמוש חורג לחניון מכוניות מגרש מכוניות ומשאיות
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 52/ 3איחוד לחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים ושינוי יעוד לחלק מהמגרש עפ"י בעלות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 273בניין דירות בקלנסווה.26/06/2011
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 27/ אמרתפים, צורן מערב.24/04/2012
ראש העיןתוכניתרנ/ 7/ אתוספת זכויות בניה
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253/ אבית מגורים בקלנסווה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 2/ 25/ 1מתחם בית קנדי26/01/2011
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 81דרום זמר - הגדלת זכויות בניה בקרקע חקלאית.10/08/2011