ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008069 מתאריך 09/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, גן רוה, נטעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 06/ 326/ 4ערר על דחיית תביעת פיצויים
ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 06/ 482/ 4דרישה לפיצויים עפ"י חוק משק הגז
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 07/ 004/ 4דחיית התנגדות לשינויים בבית פרטי
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרש/ 07/ 011/ 4דחיית התנגדות לתכנית רצ/ מק/ 57/8/1
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 07/ 024/ 4אישור בתנאים לבקשה להיתר לבניית בית מגורים
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 328/ 4תכנית גז/במ/10/69
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 333/ 4תכנית שה/12/9/69
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשה/ 07/ 344/ 4תגנית גז/מב/ 69/ 10
שהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 08/ 010/ 4התנגדות לבניית בית מגורים