ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009002 מתאריך 12/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 10/ ד/ 1הקלה מתמא/3 (ק.ב. ממרכז כביש 35-531 מ'),שינוי מגורים ב' ל:מסחר,משרדים,ת' עתירת
נתניהתוכניתנת/ 547/ 4/ 2ביטול נת/4/547.קביעת יעודים למגורים מיוחד רב קומות,ש.ב.צ. ודרך.
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 148/ 1אזור תעשיה משולב - בני עייש.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 29/ 9מתקן התפלה - קו הרכז.
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 320תעשיה בני דרום (פרדס)
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 124מרכז תעסוקה "הרכש - שמשון", ק. אריה פ"ת.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 3/ 95שינוי התוויית דרך אזורית 56107/05/2009
תוכניתתמא/ 13/ 8/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית לחופים - תמא/ 13 שינוי מס' 8 - הוספת סעיף גמישות10/03/2010