ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008079 מתאריך 17/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 02/ 200/ 4דחיית התנגדות להיתר לבנין מגורים
כפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 06/ 377/ 4דחית תביעת פיצויים לפי ס' 197 בעקבות אישור תוכנית בסמכות מקומית
חוף השרון, שפייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחש/ 07/ 025/ 4דחיית בקשה לתוספת בניה למבנה מלונאי קטן בגלל העדר אישור של ממ"י
עמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 232/ 4דחיית התנגדות להקמת תורן לאנטנה ומבנה יביל
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 07/ 345/ 4דחיית התנגדות לבניית בנין מגורים
נתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 511/ 4תוספת שטח מגורים לבית קיים בבית דו משפחתי קיים