ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009002 מתאריך 02/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 4תוכנית בר/ 232/ 4
טירהתוכניתטר/ 2136יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח מגורים.
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 899שמוש חורג אתר למחזור כלי רכב.
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 87/ 3גלובוס סנטר, הקמת מרכז מסחרי במקום מבנה תעשיה קיים.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5120/ 1מבנה מגורים בצומת רח' הנגב ורח' הרי יהודה.
טירהתוכניתטר/ 2630/ 2שינוי משביל ש.צ.פ דרך קיימת ודרך משולבת והמרתם למגורים ג'.
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 11הגדלת שטחי מגרשים למגורים על חשבון ש.צ.פ.
ראש העיןתוכניתרנ/ 56מרכז העיר
טירהתוכניתטר/ 2762יצירת מסגרת תכנונית לקביעת 2 מגרשים נפרדים ושני חניונים במגרש אחד.14/06/2011
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1186בית קפה - הפרדס האחרון.
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 5בית עובד - תיקון תכנית מתאר מפורטת.23/02/2011
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 119בית הגרניט - קרית אריה.17/03/2011
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 34שינוי להוראות פל"ח - מושב רשפון.
עמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 47מתחם מגורים אחיעזר 29
עמק לוד, אחיעזרתוכניתעל/ 391/ 48שינוי לתכנית גז/ 391 על תיקוניה ומשמ/62/גז.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1189הקמת מועדון נוער (שבט הצופים).
נושאמחוז מרכזנושא כללי