ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009008 מתאריך 23/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 14תוכנית עח/ 3/ 14
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 202"כפר יונה - שכונה מערבית"
נתניהתוכניתנת/ 800/ 6/ במגורים - מרכז העיר
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 229/ 1הרחבת שכונת מגורים לכיוון דרך 561424/04/2012
נתניהתוכניתנת/ 800/ 94בנייה חדשה ברח' אוסישקין, מרכז העיר.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1010הכנת תכנית לשימור מבנים ואתרים.
רעננהתוכניתרע/ 2016זוגות צעירים ברח' בורלא
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 28מתאר מקומית - אזור מלונאות
נושאמחוז מרכזנושא כללי