ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009003 מתאריך 16/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרוןתוכניתחש/ 143/ 1הקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך , מזנון ומשרדים, בהתאם לתמא/18 על תיקוניה.
שרונים, כפר יונהבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 381החלפת גגות אסבסט באיסכורית ומוסך לכלי רכב.
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 9בריכת מים לאזור תעשיה חצב.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 10אליה מנוחה ונחלה.07/11/2011
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 277בית אריזה לתותים14/06/2012
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 23לי גג ברח' יעקב11/07/2011
רחובותתוכניתרח/ 1050/ 25זאב וידר 9
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 51/ 4ראשון לציון, השומר 13
רעננהתוכניתרע/ 1/ 573שינוי לתכנית מס' רע/ 1/ 330/ א במתחם רחוב הסדנה 10, רעננה
נס ציונהתוכניתנס/ 129/ 10"מרתפים בשכונת מליבו"01/05/2012
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 439חלוקה לשלושה מגרשים ותוספת 3 יח"ד, ברח' אסותא באבן יהודה.21/07/2011
טייבהתוכניתטב/ 3408טייבה - מרכז העיר21/06/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי