ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2009003 מתאריך 18/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 2שינוי יעוד מאזור פרטי פתוח ושטח לבניני ציבור לאזור מגורים א'.31/01/1993
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3179גן עתיקות - החאן העתיק
קסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 77קביעת שטח מגרש מינימלי קוי בנין אחוזי בניה..14/09/1990
טייבהתוכניתטב/ 2844תוכנית טב/ 2844
טייבהתוכניתטב/ 2950תוכנית טב/ 2950
נתניהתוכניתנת/ 396/ 2תוכנית נת/ 396/ 211/09/2012
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3300תוכנית ק/ 3300
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 3תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים05/01/2012
טירהתוכניתטר/ 2159/ 1קביעת מס' קומות בהתאם לקיים, קביעת בית קברות פרטי בהתאם לקיים.05/08/2010
לוד, עמק לודתוכניתמח/ 213אזור תעשיה צפוני לוד א ו-ב, תחנת רכבת, בית קברות, ש.צ.פ. מתקן חב' חשמל.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1602/ גמגורים רמת סיב
עמק חפר, בורגתה, חניאלתוכניתמח/ 235קטע דרך מס' 562 בן דרך מס' 57 ועד חניאל.08/11/2010
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1516/ 2שינוי מיעוד חקלאי למגורים א',לש.צ.פ. ולדרך,ממגורים א' לש.צ.פ. ולדרך, נוה דורון24/03/2010
טייבהתוכניתטב/ 2906ממגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, הגדלת אחוזי בנייה ומספר קומות וקביעת מפר17/03/2011
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתמח/ 242מחלף ראם - דרכים 40/3
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 302אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 52ימה-שכונת סורה.
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.26/11/2012
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 69שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים
שורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 5מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.25/11/2010
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ בשינוי מחקלאי ליצירת נגישות לאזור טירת שלום,מתן פתרונות ביוב וניקוז,הקצאת ש.צ.פ
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1601שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ולשטחי ציבור ואיחוד מחלוקה ללא הסכמה.21/07/2011
טייבהתוכניתטב/ 3298שינוי ממגורים ג' עם ש.פ.פ. לג' עם חזית מסחרית,ומ-ש.צ.פ. עם ש.פ.פ לש.ב.צ. ולשבי
טייבהתוכניתטב/ 3255קביעת חזית מסחרית,קוי בנין לבנינים הקיימים עפ" הקיים,הפרשה לדרך לקביעה חניה...
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 694/ 10שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".
רעננהתוכניתרע/ 2015שכונת מגורים בצפון העיר רעננה.28/06/2012
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3439קביעת: קוי בנין לבנינים הבאים,מס' קומות,מס' יח"ד,הוראות,שינוי מגורים ג' לדרך מ07/11/2011
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3444הרחבת בית קברות.