ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009004 מתאריך 16/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 486תחנת שאיבה לביוב ארסוף.
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 5/ 2/ בתוספת זכויות והוראות בניה למגרש מעורב מסחר ומגורים.26/09/2011
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3266/ במתחם למסחר ומשרדים במבואות כפר קאסם.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 46נחמיאס - רחוב הרצל, ראשל"צ.
טייבהתוכניתטב/ 3263תכנית לקביעת חזית מסחרית והכשרת מבנה קיים.01/11/2012
נתניהתוכניתנת/ 800/ 88תוספת שטחים לבנין מגורים בבניה ברח' גבע 1530/05/2010
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 556מרכזים לוגיסטיים,מכון שאיבת שפכים וקו סניקה.
גזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 38שינוי יעוד קרקע, שינוי קוי בנין וחלוקה לשני מגרשים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 55איחוד וחלוקה מחדש, שינוי יעוד, קביעת זכויות קוי בנין ובינוי ועיצוב אדריכלי.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 29/ 1רחוב אייזנברג 2007/01/2010
דרום השרון, ניריתתוכניתשד/ 1003/ 12תוספת זכויות בניה, מגרש 153
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ מגרחובות עמק דותן 1 א' ועמק זבולון 7 ב' 9 ב' כפר סבא.28/04/2010
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ סגחסגירות חורף לבתי קפה, מזנונים ומסעדות14/06/2012
כפר סבאתוכניתכס/ 84/ 8/ הרח' רופין - מגורים.23/02/2011
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 411חלקה 104, רח' הקשת, אבן יהודה.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1189הקמת מועדון נוער (שבט הצופים).