ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009005 מתאריך 30/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נס ציונהתוכניתנס/ 1999/ 1שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה עתירת ידע, אזורמרכז ספורט,אזור מרכז תעסוקה31/12/1991
גזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 899שמוש חורג אתר למחזור כלי רכב.
לודתוכניתלד/ 162/ אשינוי מאזור תעשיה למסחר ותעשיה,הגדלת אחוזי בניה.
לב השרון, משמרתתוכניתצש/ 6/ 21/ 13בית קוטיק - מושב משמרת.
חוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 16/ 1הרחבת זכויות בניה במגרש 174
לודתוכניתלד/ 6169תב"ע נקודתית רח' עמנואל 4 לוד.22/12/2011
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודבקשה ועדה מקומיתיד/ ש/ 55תחנת מד"א בשטח ספורט
גזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 2שמוש חורג לתחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד
שהםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 562א.ת. שוהם - סילוק שפכים
טייבהתוכניתטב/ 3407חזית מסחרית טייבה
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 177/ 202מגרש למגורים ברעות (מודיעין-מכבים-רעות)
חוף השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 563מפעל קולחי חוף השרון
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 274בית זמירו מוחמד ע'אלגני - קלנסווה
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 9מתחם תנופורט בית יהושע.
לודבקשה ועדה מקומיתלד/ ש/ 190שמוש חורג משטח חקלאי לחניה+הצבת מבנה יביל
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 82/ 1שינוי בבינוי המגרשים מ-3 יח"ד ל- 2 יח"ד ל- 2 יח"ד למגרש ושינוי בש.צ.פ
שורקות, חבל יבנה, בית גמליאלבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 565בית גמליאל - תחנת שאיבה ראשית
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 27רח' עמק החולה 7, מודיעין.
נושאמחוז מרכזנושא כללי