ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009011 מתאריך 17/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרוןתוכניתחש/ 99גן לאומי חוף השרון.
עמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 21הרחבת מושב גנות26/11/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 803/ א/ 2אזור מסחרי ושטח למסילת ברזל.05/08/2010
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 148/ ד.11/06/2012
הוד השרוןתוכניתהר/ 1203איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ושינוי מאיזור חקלאי למגורים ג', שצ"פ, שב"צ ודרכי17/03/2011
רחובותתוכניתרח/ 84/ 14/ אשינוי קרקע חקלאית ל: ש.ב.צ. ש.צ.פ. אזור מגורים ג',אזור מסחרי, דרכים.26/11/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 1212/ 68לקבוע את תכנון השטח הכולל בה תוך שינוי תכנית מתאר מקומית פ"ת.21/06/2010
נס ציונהתוכניתנס/ 123/ בהרחבת פארק המדע, שינוי בתנאים לביצוע בתכנית נס/ 123.07/03/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 7/ דמתחם "ד" שיקום והחייאת מרכז העיר,יצירת דגש עצובי בולט למע"ר.
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 56איחוד וחלוקה ללא הסכמה, שינוי מדרך,ש.ב.צ. ומגורים ג',לש.ב.צ.,דרך ומגורים מיוחד21/06/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 42שינוי לתכנית רצ/9/1, רצ/1/1 בתוקף26/01/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ יבמסחר באזור תעסוקה סגולה.07/01/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 24סיפוח שביל להולכי רגל למגרשים צמודים אליו.04/11/2009
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 23תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי28/04/2010