ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009010 מתאריך 04/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, בארות יצחקתוכניתגז/ 440/ 21/ אשטח מסחרי מיוחד.
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 884שמוש חורג ממחסן ממחסן חקלאי לאולם שמחות.
חבל מודיעין, בארות יצחקתוכניתחמ/ 440/ 35/ אקיבוץ בארות יצחק - הרחבה14/06/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 11/ 4ראשון סנטר - דיור מוגן.16/12/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 335מערב קדימה
דרום השרון, טירה, לב השרוןתוכניתמח/ 281תכנית מתאר לעיר אל טירה
נושאמחוז מרכזנושא כללי