ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009012 מתאריך 31/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2016/ 3.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
נתניהתוכניתנת/ 750/ 29שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.30/05/2010
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2051קביעת: ש.ב.צ.באזור מבני הצבור הקיימים,ככר ודרך גישה למרכז עסקים,ש.צ.פ.26/11/2009
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 1/ א/ 2שינוי יעוד מגרש מסחרי למבנה מגורים (מתחם האוניברסיטה).05/08/2010
טירהתוכניתטר/ 5101שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 36שנהב חן סימילנסקי07/01/2010
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 31שנהב חן בבוסתנאי.21/01/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136/ אשינוי יעוד חטיבת קרקע בצפון קלנסואה מחקלאי למגורים,תוך יעוד שטחים למבני ציבור07/10/2010