ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009011 מתאריך 18/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 148/ 4הקמת אזור לחניית רכב וציוד הובלה, בצמוד לשטח קיים לשרותי רכב.
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 8קיבוץ נחשונים ? גן ארועים14/06/2012
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 17גן אירועים "שדות".
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5159גני תקוה מערב.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 163/ אשינוי יעוד קרקע מאזור צבורי לבנייני ציבור לאזור מגורים ג.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 1005זמר תוכנית מתאר מקומית
נס ציונהתוכניתנס/ 1/ 9"בריכות שחיה"
נושאמחוז מרכזנושא כללי