ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009009 מתאריך 15/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 9/ 1מושב בורגתא,חלוקת חלקה משטח ביעוד 'מגורים בישוב כפרי' למגרש ביעוד 'מגורים'.28/04/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 13חלוקת בית ל-2 יח"ד והגדלת שטחי הבניה.03/11/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 14הגדלת שטחי הבניה, תוספת שטחי בניה ל- 2 יח"ד, שינוי בקוי הבניין הקבועים בתכנית.03/11/2011
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 90ש.חורג להקמת תחנת תדלוק גז לרכב
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ בהגדלת שטח מתחם המועצה האזורית "דרום השרון" - שלב ב'.
רמלהתוכניתלה/ 312/ 4/ 7המטה הארצי - רמלה31/03/2011
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 12מושב בני-ראם חלקה 3514/06/2011
טייבהתוכניתטב/ 3415טייבה - שכונה צפונית.08/11/2010
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 92רחוב מוסקוביץ 6 רחובות.
דרום השרוןתוכניתשד/ 1004/ 10חזית מסחרית ושינוי קו בניין
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 14/ 2הוספת תכלית אירועים לשטח תרבות נופש וספורט.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1501שכונת מגורים חדשה בהוד השרון
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 285/ במתחם מגורים במערב - מרכז אבן יהודה.
נתניהתוכניתנת/ 229/ 82מגורים- רחוב יהודה הלוי10/04/2011
נתניהתוכניתנת/ 800/ 95/ אמגורים דיזנגוף - מרכז נתניה.
נתניהתוכניתנת/ 542/ ג/ 4רמפת ירידה מגשר האחדות לכביש ארצי מס' 2, נתניה.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 64/ אשביל ציבורי ומעבר ליחידה עורפית
עמק חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 149בינוי מבואות ים, בית ספר תיכון רמות חפר.
נושאמחוז מרכזנושא כללי