ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009012 מתאריך 06/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
רחובותתוכניתרח/ 2114/ אנווה חבצלת, שטח מגורים, שטח לתעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ו-411.
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 22מתחם בנימין יעקב
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 9קהילת אלי סיני - פלמחים.04/10/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 1310/ אכפר הדר-פתןח ובינוי השטח החקלאי תוך שמירה על ערכי טבע ונוף והשתלבות בקיים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 52/ אפינוי בינוי במתחם וולפסון.01/12/2011
רחובותתוכניתרח/ 2000/ טזהוראות בדבר חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 394/ אשינוי ייעוד למגורים - רחוב הבנים, אבן יהודה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253/ בבית מגורים בקלנסווה
נושאמחוז מרכזנושא כללי