ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2009024 מתאריך 29/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, חדידתוכניתחמ/ מק/ 410/ 23תחנת תדלוק במושב חדיד17/05/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1240/ 41רח' י"ד הבנים 37-41, פתח תקוה.12/04/2010
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 133תוספת קומה למבנה קיים, פארק אפק ראש העין.07/12/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 6/ 42/ 2תוספת 2 יח"ד ותוספת קומה,שינוי בקווי בנין ותוספת זכויות.
נתניהתוכניתנת/ מק/ 650/ 45שינוי בקווי בנין.17/05/2010
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 13הקמת בריכת שחיה פרטית.19/05/2011
חוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 23/ 1שינוי גודל יחידת הדיור המותר בנחלה.
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 17/ 14הנחיות להקמת בריכת שחיה פרטית.13/01/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 600/ 17/ א/ 12שינוי הוראות בינוי ועיצוב .
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 28שינוי בקווי בנין.01/11/2009
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 36שינוי בקווי בנין.
דרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ מק/ 104/ 24שינוי קווי בנין לסככה.01/11/2009
רחובותתוכניתרח/ מק/ 1050/ 32פרישמן 6.12/11/2009
חבל מודיעין, לפידתוכניתחמ/ מק/ 153/ 25שינוי קווי בניין.15/12/2009
רחובותתוכניתרח/ מק/ 183/ 15דוד אלעזר 1.
רחובותתוכניתרח/ מק/ 1102/ 11מוסך מ.פ. מלכה 2003 בע"מ.07/12/2009
נתניהתוכניתנת/ מק/ 307/ 28/ 5מגורים צמודי קרקע - רח' הולנד - משפ' טופף.17/05/2010
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 15/ נזרח' גד הנביא 15 - שכ' קפלן.18/08/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 329/ 54איזור מגורים א' - שינוי קווי בנין.18/03/2010
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ מק/ 303/ 4קרית חינוך קרית עקרון.
נתניהתוכניתנת/ מק/ 537/ 45דאהן הלינה רחוב ירמיהו 30.22/02/2010
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 7/ 6בית משותף - רח' דגניה / ליבר מיכאלה גינדי החזקות בשרון בע"מ.13/01/2010
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 21החלפת שטחים בקרית החינוך - בית חשמונאי.30/09/2009