ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009018 מתאריך 28/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 10/ במתחם 10 - מגורים ג' וב' מיוחד + ש.ב.צ. מוסדות חינוך ביהכ'נ מוסד קהילתי.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 35.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 4/ 15/ 1מסחר ומשרדים באזור התעשייה החדש ראשון לציון.19/11/2012
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ 5קביעת יעוד קרקע ל: מגורים ג' מיוחד, ש.ב.צ. ש.צ.פ. שטחים לדרכים הוד השרון.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 244/ אהקמת מגורים בת 137 יחידות דיור.26/01/2012
נס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
עמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 8"חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.21/06/2010
רחובותתוכניתרח/ 44/ 5"הפיכת מגורים לשצ"פ וריכוז בנייה רוויה במתחם אחד"25/11/2010
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתמח/ 262בריכת מים, תחנת שאיבת מים ורצועת תשתיות בגת רימון.04/01/2011
רעננהתוכניתרע/ 1/ 570איסור הקמת תחנות דלק באיזור התעשיה רעננה.
נס ציונהתוכניתנס/ 131/ 3מגרש בית בוקסר ומגרש פיילר.05/08/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי