ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009019 מתאריך 05/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1517/ אחלוקה למתחמים24/12/2009
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 1הכנת תכנית מתאר מפורטת למושב אביחיל16/12/2010
הוד השרוןתוכניתמח/ 263יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר החינוך ו"שדרת הפרדס" עם מרכז העיר.הוחלף מהר/1305
עמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 67/ 8/ 1מעוין שורק ראשון לציון24/12/2009
נושאמחוז מרכזנושא כללי