ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009013 מתאריך 22/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 84/ 1שימור אתרים הסטוריים.
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
דרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 14מתחם מגורים מצפון לכביש מכבית,שינוי מחקלאי למגורים ג, ש.צ.פ. וכבישים.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 148פרדסיה צפון הרחבת הישוב הקיים לכיוון צפון.
רעננהתוכניתרע/ 2018רשימת שימור אתרים
דרום השרון, טירה, לב השרוןתוכניתמח/ 281תכנית מתאר לעיר אל טירה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 8/ 6מתחם "סלטי משני" - רמת אליהו, ראשון לציון.
נושאמחוז מרכזנושא כללי