ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009021 מתאריך 19/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 135מקבת ינוב - מגורים,בניני צבור,מסחר משולב עם דיור,ש.צ.פ.08/07/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 81.13/10/2009
גזרתוכניתגז/ 17/ 8שינוי ייעוד לא. תעשיה16/07/2012
טירהתוכניתטר/ 2433שינוי לתכנית מפורטת טר/במ/ 300301/12/2011
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1516/ 2שינוי מיעוד חקלאי למגורים א',לש.צ.פ. ולדרך,ממגורים א' לש.צ.פ. ולדרך, נוה דורון24/03/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 17מתחם שילר.07/10/2010
נתניהתוכניתנת/ 800/ 82מגדל דוד11/02/2010
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 1/ א/ 2שינוי יעוד מגרש מסחרי למבנה מגורים (מתחם האוניברסיטה).05/08/2010
דרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 23בית קפה חנדל'ה.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3174תוספת חניות מקורות בבית מגורים קיים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי