ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009022 מתאריך 26/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 4.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2009/ 3מתחם אברבנאל08/07/2010
נס ציונהתוכניתנס/ 126.
רחובותתוכניתרח/ 165/ 8תכנית מתאר מקומית מס' רח/8/165
רחובותתוכניתרח/ 1101/ 2קרקע פרטית ברובה
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 10תכנית מס' רח/550/ד/10
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 25/ גקביעת אזור למרכז עסקים, ראשי למרכז אזרחי.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 19ראשון לציון
שורקותתוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפון22/12/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ 5קביעת יעוד קרקע ל: מגורים ג' מיוחד, ש.ב.צ. ש.צ.פ. שטחים לדרכים הוד השרון.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 15/ אשינוי יעוד משטח למרכז אזרחי ל: דרך,מסחר,מגורים,ש.צ.פ.,ש.ב.צ. חניה,הנחיות לשמור
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ גקדימה - תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה, ללא הסכמת הבעלים.11/09/2012
נתניהתוכניתנת/ 368/ 14/ אכביש איקאה,התווית דרך חדשה,שינוי מתעשיה,ש.צ.פ. ושרותים עירוניים למעורב,ש.צ.פ.25/05/2011
נתניהתוכניתנת/ 750/ 29שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.30/05/2010
לודתוכניתלד/ 331/ 2קניון לוד סנטר, תוספת זכויות בניה.
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 50/ 1התליית תכנית רח/ 1250/ 50 ע"י השבת המצב לקדמותו.24/03/2010
רחובותתוכניתרח/ 122/ 6/ אשינוי יעוד אזור מסחרי לציבורי פתוח, הריסת מבנים להריסה.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 32תוספת זכויות בניה לשטח עיקרי.08/02/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי