ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009010 מתאריך 29/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 18תחנת תדלוק ושרותי דרך ניר אליהו.24/12/2009
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 11דרך גישה לקבוצת שילר25/11/2010
יבנהתוכניתיב/ 150/ 3קיוסק בשצ"פ ביבנה.
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 37הגדלת מס' יח"ד מיח"ד אחת לשתי יח"ד.
ראש העיןתוכניתרנ/ 54/ אשינוי בקו בנין צדדי וקביעת זכויות בניה.26/09/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ כבסוקולוב פ. טרומפלדור 2, טרומפלדור 4 הוד השרון.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 276בית מגורים בקלנסווה
יבנהתוכניתיב/ 132/ 6/ 1בקשה לתוספת אחוזי בניה ושינוי בקו בניין אחורי.
שרונים, אבן יהודהבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 382שמוש חורג מגרש למכירת מכוניות
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 91שמוש חורג הדרכות נהיגה וספורט מוטורי
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 347רח' חנקין חלקה 100 (39 לשעבר), קדימה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 284בית מגורים בקלנסואה11/09/2012
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 12תוספת זכויות בניה - רח' מגדל המנורה
נתניהתוכניתנת/ 800/ 91התחדשות עירונית במרכז נתניה ההיסטוריתנ - "מגדל דיזינגוף"
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 58שמוש חורג, מדיר צאן למחסן חביות.
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 754מכון ויצמן - תוספת בניה בספריית ויקס.
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 37דוידי ששון26/09/2011
נושאמחוז מרכזנושא כללי