ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2009028 מתאריך 27/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמלהתוכניתלה/ מק/ 1000/ 17/ 3שינוי נקודתי בקו בנין צדדי.18/03/2010
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 3/ 41/ יגארלוזורוב 52 כפר סבא.26/07/2010
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 238איחוד וחלוקה מחדש של חלקות בפינת הרחובות הדקל ומצדה.17/05/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 7/ 62טבלת הקצאות - גוש 3925 חלקות 344-351, 353.15/12/2009
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ מק/ 401/ 36א. ת. חבל מודיעין.28/01/2010
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 56/ אשינוי קווי בנין.28/12/2009
לודתוכניתלד/ מק/ 230/ 1העברת זכויות בניה לא מנוצלות ממגרש ת.דלק101 למגרש 102.16/06/2011
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ ב/ 2/ מהבריכת שחיה רח' בקעת הירח 15 א' כפר סבא.30/09/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1241/ 108איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמה.18/08/2010
רעננהתוכניתרע/ מק/ 2004/ טתכנית לאיחוד וחלוקה לפי סעיף 121 סימן ז' לתו"ב.17/11/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 600/ 9/ 20/ א/ 25הסדרת מיגון אקוסטי.26/07/2010
חבל מודיעין, גמזותוכניתחמ/ מק/ 439/ 22מושב גימזו.28/01/2010
חבל מודיעין, בני עטרותתוכניתחמ/ מק/ 618/ 34שינוי בקו בנין צידי (צפון מזרח) לקו "0" עבור רמפת ירידה למרתף חניה.28/12/2009
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 177/ 207הגדלת תכסית - רח' לילך 31, רעות.09/09/2009
חבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ מק/ 159/ 25א.ת. שילת , מגרש 9.17/05/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 11/ 18/ 8רח' חייקה גרוסמן 9-11 ראשל"צ.18/08/2010
שהםתוכניתשה/ מק/ 30אחוד וחלוקה (שטחי ציבור).01/11/2009
דרום השרוןתוכניתשד/ מק/ 4711כביש מספר 4711.
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 448מתחם "בר אילן" - בית סרי שטרייפלר רעננה.09/02/2011
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1209/ 90מרום גנים.
רמלהתוכניתלה/ מק/ 1000/ 17/ 6שינוי בינוי: העמדה שונה של 4 בנינים ללא שינוי בזכויות הבניה או במס' הקומות.18/03/2010
חוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ מק/ 28/ 20תוספת בריכת שחיה והעברת זכויות.07/09/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1216/ 41הגדלת מספר יח"ד.17/11/2010
טירהתוכניתטר/ מק/ 5112שינוי יעוד קרקע מגורים ג' לאזור תחנת תדלוק דרגה א.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 285הקטנת קו בנין צדדי (צפוני).18/03/2010
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 14/ לזמגרש בשכונת אליעזר - איחוד וחלוקה בהסכמה.14/10/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 88/ 53תוספת יחידת דיור במבנה קיים.18/03/2010