ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009011 מתאריך 13/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים
חוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 486תחנת שאיבה לביוב ארסוף.
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3474קביעת קוי בנין ותוספת קומה.26/06/2011
רמלהתוכניתלה/ מ/ 16/ 13גן חקל א' - כביש מזרחי.07/11/2011
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 32קביעת זכויות בניה - כפר מל"ל - דורון
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 326הגדלת מס' יח"ד במגרש 2396 מ - יח' דיור אחת לשתי יח"ד07/10/2010
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 10אליה מנוחה ונחלה.07/11/2011
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 67שינוי ייעוד מסחר למגורים
נס ציונהתוכניתנס/ 86/ א/ 4פסגת הסלע05/01/2012
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 63בית כנסת לעולי חידאן
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3052/ 3בית מגורים חסון תורג'מן בגבעת שמואל.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 58/ 22רח' שלונסקי מס' 16,18 ורח' מרטין בובר 10, 12 - ראשל"צ.07/10/2010
יבנהתוכניתיב/ 199/ 6הגדלת שטח עיקרי בבתים פרטים קיימים.08/11/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 281מרכז תעשיה, מסחר, תעסוקה ואחסנה במערב קדימה.
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 65שבזי 3021/10/2010
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 177/ אמבוא שומרון07/11/2011
נושאמחוז מרכזנושא כללי
נושאהפסקההפסקה