ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009018 מתאריך 03/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 148קביעת אזור תעסוקה,קביעת אזור מסחרי וקביעת שטח למבני ציבור.21/06/1981
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3062/ 3שינוי יעודי הקרקע מ- תעשייתי ל- תעסוקה, ככר פתוחה לציבור במסגרת הש.פ.פ.ג.שמואל23/02/2011
רחובותתוכניתרח/ 2000/ טושמור מבנים ואתרים.
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 148/ 1אזור תעשיה משולב - בני עייש.
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 450בינוי 236/א - כפר נופש בחוף פלמחים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 27/ אתכנון שכונת מגורים בהתאמה לסביבה הגובלת.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 48מגורים ברחוב יואל סולומון נתניה.23/02/2011
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 28מתאר מקומית - אזור מלונאות
זמורה, מזכרת בתיהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 569הסדרת נחל שלושה
נושאמחוז מרכזנושא כללי