ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009013 מתאריך 10/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים
חוף השרון, ארסוףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 486תחנת שאיבה לביוב ארסוף.
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 13חלוקת בית ל-2 יח"ד והגדלת שטחי הבניה.03/11/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 14הגדלת שטחי הבניה, תוספת שטחי בניה ל- 2 יח"ד, שינוי בקוי הבניין הקבועים בתכנית.03/11/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 11/ 2שינוי מש.ב.צ לאזור מגורים ג 1 (מיוחד).
כפר סבאתוכניתכס/ 95/ 4/ התל חי 48 כפר סבא
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 44צור משה - מגרש 13024/04/2012
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 350קדימה - חלקות 88, 87 בגוש 8036.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3098/ 18רח' יוני נתניהו 32 גבעת שמואל17/03/2011
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 37/ 1טלר 726/01/2011
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 38טרבס 510/08/2011
רחובותתוכניתרח/ 1999/ ב/ 2אחוזת הנשיא - רח' הכרמל05/01/2012
נתניהתוכניתנת/ 800/ 97מגורים המיסדים מרכז נתניה - י.תשובה יזמות.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 7/ 1פרגודים - סגירת חורף.
נתניהתוכניתנת/ 800/ 73/ אמסחר ומשרדים ברח' שטמפפר23/02/2011
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 430/ אשכונת מגורים - רח' לוטם, אבן יהודה.07/10/2010
רעננהתוכניתרע/ 1/ 579שינוי לתכנית מס' רע/ 1/ 330/ א במתחם רחוב החרושת 25, רעננה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי