ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009025 מתאריך 06/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יבנהתוכניתיב/ 220/ גגן ראובן24/03/2010
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 121כפר יונה
לודתוכניתלד/ 751שינוי מחקלאי ומשטח מבני צבור לתכנון שכונת מגורים חדשה.05/01/2012
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
גזר, רמלה, מצליחתוכניתמח/ 209מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.21/01/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ א/ 11מתחם חברת "מגדל" מרכז אזרחי - ראשון לציון.07/10/2010
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3166/ 1קביעת ציר לקו מתח גבוה
לודתוכניתלד/ 179הפרדה מפלסית בין תוואי הרכבת לדרך הקיימת16/07/2012
נושאמחוז מרכזנושא כללי